Förändringens vind

Då jag sitter här står en dörr på glänt.

Minns allt jag på denna plats har tänkt & känt.

En episod av mitt liv är förbi, sorg, smärta, vrede jag känner inuti.

En vindpust drar förbi, dörren blåser igen, kommer aldrig mer att öppnas min vän.

En smärtsam tår faller längs min kind

ty nu blåser förändringens vind.

26/8-02

Lögarebacken

 

 

 

 

 

Dagbok Bilder